Süt içen k?z, proses çözümleri

Proses Çözümleri

Süt ürünleri, peynir, dondurma, i?ecekler ve haz?r g?dalar i?in proses ??zümleri.

G?da ve içecekler için karton ambalajlar

Paketleme Çözümleri

Taze ürünler tüketebilmeniz i?in size kullan?c? kolayl???, kolay a??lma ?zelli?i ve optimum raf süresi sa?layan, eksiksiz bir karton ambalaj yelpazesi sunuyoruz.

*Karton paketleme ??zümlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi edinin

Hizmet çözümleri, performans? geli?tirme

Hizmet Çözümleri

Tetra Pak? Hizmetleri, operasyonlar?n?z?n ya?am d?ngüsü boyunca performans?n?z? geli?tirmek, maliyetleri optimize etmek ve g?da güvenli?ini garanti alt?na almak konular?nda size yard?mc? olur.

G?dalar?n?z konusunda size yard?mc? olabiliriz.

Haberler

Sa?l?k ?çin En Güçlü Antioksidan Nar Suyu

Bas?n Duyurusu

Havalar?n so?umas?yla hastal?klarda art?? oldu?unu belirten uzmanlar, hastal?ktan korunmak için nar suyu içilmesini, içeri?indeki birçok yararl? biyoaktif bile?

Daha fazla bilgi edinin

Çocu?unuzun Sa?l?kl? Büyümesi için Süt ?çirin

Bas?n Duyurusu

Sütün içerdi?i protein, kalsiyum, fosfor gibi besin ögeleri ile B2, B6, B12 ve A vitaminlerinin büyüme ve geli?im için çok önemli oldu?unu vurgulayan uzmanlar ç

Daha fazla bilgi edinin

Tetra Pak’?n At?k Yönetimi Uygulamalar?na Ye?il Nokta’dan Ödül

Bas?n Duyurusu

Tetra Pak, “Türkiye Operasyonlar?nda At?k Yönetimi Uygulamalar? Projesi” ile Ye?il Nokta Te?vik Ödülü almaya hak kazand?.

Daha fazla bilgi edinin

Di? Sa?l???na Hijyenden Sonra En Önemli Katk? Süt

Bas?n Duyurusu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Neriman ?nanç,“A??r? asitli ve ?ekerli yiyecekler mikroorg

Daha fazla bilgi edinin

Sosyal Medya

Bize kat?lmak ister misiniz? ?? f?rsatlar?na g?z at?n

蘑菇视频APP下载